You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Phim truyền hình Thái Lan theo thập niên

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Portal”.Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Category see also if exists”. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình dài tập phát sóng lần đầu tại [[Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “CountryAdjectiveDemonym”.]] vào thập niên này.
Các chương trình bắt nguồn từ quốc gia khác và chỉ được chiếu một thời gian sau đó tại Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “CountryAdjectiveDemonym”. nên được loại khỏi thể loại này cũng như các thể loại con của nó.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.