Thể loại:Quân đội

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Quân đội là lực lượng vũ trang chuyên nghiệp của một giai cấp, nhà nước, tập đoàn xã hội, là công cụ bạo lực để tiến hành đấu tranh vũ trang nhằm thực hiện mục đích chính trị của giai cấp, nhà nước, tập đoàn xã hội tổ chức ra quân đội...

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

H

K

Q