You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Quản trị dữ liệu

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Quản trị dữ liệu bao gồm tất cả các phương pháp và quy tắc liên quan tới việc quản lý dữ liệu như một nguồn tài nguyên có giá trị.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.