You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ Turk

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Quốc gia sử dụng rộng rãi ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Turk.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.