You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Quốc hội

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Quốc hội là cơ quan lập pháp của một quốc gia. Quốc hội được người dân bầu cử và có nhiệm vụ thông qua hiến phápcác bộ luật và thường được thiết kế theo hình thức Nghị viện.

Tại nhiều quốc gia, Quốc Hội bao gồm Thượng nghị việnHạ nghị viện Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Quốc hội" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.