You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Quang học

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Quang học là một ngành của vật lý nghiên cứu về sự lan truyền của ánh sáng trong các môi trường.

Vì ánh sáng chỉ là một trường hợp riêng của bức xạ điện từ, quang học có thể coi như là một lĩnh vực trong điện từ học và nhiều kết quả của quang học có thể mở rộng ra cho các bức xạ điện từ khác. Tuy vậy do yếu tố lịch sử, quang học ngày nay vẫn có vị trí như một ngành vật lý riêng.

Quang học có ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu và công nghệ như trong khoa đo lường, công nghệ điện tử, y học...

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Quang học" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

M

Á