Thể loại:Sự sống nhân tạo

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Sự sống nhân tạo (Artificial life) là một dòng nghiên cứu liên ngành (chủ yếu giữa khoa học máy tính và sinh học, nhưng với ứng dụng trong các lĩnh vực rộng như kinh tế học và khảo cổ học) với mục đích tạo ra các hệ thống nhân tạo sống hoặc như sống, hoặc dưới dạng các chương trình máy tính hoặc dưới dạng các robot.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.