You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Sao

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Sao thường được hiểu là một thiên thể tự phát sáng, chứa chủ yếu vật chất ở trạng thái plasma, có khối lượng khoảng từ 1020 đến 1040 kg, nhiệt độ hàng nghìn độ K nhờ các phản ứng nhiệt hạch trong lòng ngôi sao.

Các sao thường là trung tâm của một hệ hành tinh, trong đó các hành tinh và các thiên thể khác (như sao chổi, khí và bụi,...) chịu ảnh hưởng lực hấp dẫn của sao trung tâm và bay quanh sao trung tâm. Mặt Trời là ngôi sao gần chúng ta nhất và là ngôi sao trung tâm của Hệ Mặt Trời.

Các sao thường tồn tại ở dạng sao đôi hay hệ đa sao. Các sao đôi thường không có hành tinh bay quanh, do các hệ hành tinh như vậy không bền vững.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Sao" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.

L

M

N