<addthis />

Thể loại:Sinh lý học

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Sinh lý học nghiên cứu các quá trình cơ học, vật lýhoá sinh xảy ra trong cơ thể các sinh vật sống bằng cách xem xét hoạt động của tất cả các cấu trúc, bộ phận trong sinh vật hoạt động như thế nào. Sinh lý học được phân chia thành 2 bộ môn nhỏ là sinh lý học thực vật (plant physiology) và sinh lý học động vật (animal physiology) nhưng các nguyên lý về sinh lý học mang tính tổng quát đối với tất cả các loài sinh vật.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Sinh lý học" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.

G

H

S