You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Tín hữu Công giáo

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Trong tiếng Việt, thuật ngữ Công giáo được dùng để dịch chữ καθολικος, Catholica (Catholique), với ý nghĩa đó là đạo chung, đạo phổ quát đón nhận mọi người, chứ không riêng cho dân tộc hay quốc gia nào. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.