You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Tư duy sáng tạo

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Tư duy sáng tạo (creative thinking) hay còn gọi là Tư duy ngoại biên (lateral thinking) là chủ đề của một lĩnh vực nghiên cứu còn mới. Nó nhằm tìm ra các phương án, biện pháp thích hợp để kích hoạt khả năng sáng tạo, và để đào sâu rộng khả năng tư duy của một cá nhân hay một tập thể cộng đồng làm việc chung về một đề tài hay lãnh vực. Ứng dụng chính của bộ môn này là giúp cá nhân hay tập thể thực hành nó tìm ra các phương án, các lời giải từ một phần đến toàn bộ cho các nan đề.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.

N

T

Đ