You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Thông tin nhân khẩu học

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thông tin nhân khẩu học là các đặc điểm về dân cư, bao gồm chủng tộc, độ tuổi, thu nhập, trình độ giáo dục, tình trạng sở hữu nhà, tình trạng công việc,...

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Category see also”.

Thể loại con

Thể loại này có 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.