You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Thông tin nhạc sĩ với tham số cần sửa lại

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.

Việc trộn bản mẫu {{Ca sĩ Việt Nam}} vào {{Thông tin nhạc sĩ}} khiến các bài viết sử dụng bản mẫu Ca sĩ Việt Nam không còn được hiển thị đúng. Đồng thời bản mẫu Thông tin nhạc sĩ đang được cập nhật thông số với cấu trúc ổn định và logic hơn. Xin hãy giúp cập nhật các bài viết để chúng tương thích với bản mẫu mới. Thông tin các thông số xem chi tiết tại trang Bản mẫu:Thông tin nhạc sĩ

Tên thông số lỗi thời Thông số thay thế Bình luận
bgcolor= hay |bgcolour= nền= B(b)ackground= hoặc |N(n)ền= để quy định nền cho bản mẫu tùy thuộc vào thể loại nghệ sĩ. Thường nhận một trong các giá trị ca sĩ hát đơn, nhạc sĩ không biểu diễn, nhóm nhạc, nhạc sĩ biểu diễn nhạc không lời.
N(n)ghệ danh khác= nghệ danh= Tên thông số được thay đổi
K(k)ích cỡ= kích thước hình= Tên thông số này không còn được chấp nhận
T(t)ên khác= nghệ danh=
N(n)hạc sĩ= hợp tác với= Thông số này trước đây dùng cho các nhạc sĩ Việt Nam gắn liền với tên tuổi của ca sĩ. Xin sử dụng thông số mới "Hợp tác với".
Born= hay |Sinh= ngày sinh= và |nơi sinh= Khuyến khích tách. Trước đây cả ngày sinh và nơi sinh cùng được ghi tại một trường là "Born" (và tương tự cho "Died"), nhưng trong tương lai chúng ta nên tách riêng hai trường này.
Died= hay |Mất= ngày mất= và |nơi mất=
chiều cao= Thông số lỗi thời, đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi hộp thông tin
S(s)ignature=

Trang trong thể loại “Thông tin nhạc sĩ với tham số cần sửa lại”

Thể loại này chứa 16 trang sau, trên tổng số 16 trang.