You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Thương mại điện tử

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thương mại điện tử là quy trình mua bán ảo thông qua việc truyền dữ liệu giữa các máy tính trong chính sách phân phối của tiếp thị. Tại đây một mối quan hệ thương mại hay dịch vụ trực tiếp giữa người cung cấp và khách hàng được tiến hành thông qua Internet. Hiểu theo nghĩa rộng, thương mại điện tử bao gồm tất cả các loại giao dịch thương mại mà trong đó các đối tác giao dịch sử dụng các kĩ thuật thông tin trong khuôn khổ chào mời, thảo thuận hay cung cấp dịch vụ.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

Trang trong thể loại “Thương mại điện tử”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.