You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Thực vật học

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thực vật học là bộ môn khoa học nghiên cứu về thực vật. Đây là một nhánh của sinh học bao hàm nhiều lĩnh vực nghiên cứu về thực vật như quá trình sinh trưởng, sinh sản, trao đổi chất, phát sinh hình thái, bệnh học thực vật, và tiến hóa. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbar' not found. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.