You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Thanh toán di động

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Những bài viết về phương thức mà tiền có thể được di chuyển giữa các cá nhân, tổ chức, và vị trí, cũng như cách các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua các ứng dụng di động trên các loại điện thoại thông minh, máy tính bảng, các thiết bị cầm tay có kết nối Internet.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.