You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Thiền tông

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thiền tông (Phồn thể: 禪宗 /chán-zōng/, Kanji: 禅宗 /zen-shū/) là một tông phái Phật giáo Ðại thừa. Thiền tông được Đức Phật Thích-ca đích thân truyền cho Ma-ha Ca-diếp làm Sơ tổ qua sự kiện "Niêm Hoa Thị Chúng". Trong khoảng thế kỉ thứ 6, thứ 7, khi Bồ-đề-đạt-ma, lúc ấy là Tổ thứ 28 của Thiền tông Ấn Độ, đưa phép Thiền của đạo Phật vào Trung Quốc, trở thành Sơ tổ của Thiền tông Trung Hoa. Nơi đây, Thiền tông trở thành một tông phái lớn, với mục đích là hành giả trực nhận được bản thể của sự vật và đạt giác ngộ, như Phật Thích-ca Mâu-ni đã đạt được dưới gốc cây Bồ-đề.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Thiền tông" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

L