You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Thi cử Nho học

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thi cử Nho học ở Việt Nam bắt đầu có từ năm 1075 dưới triều Lý Nhân Tông và chấm dứt vào năm 1919 đời vua Khải Định. Trong 845 năm đó, đã có nhiều loại khoa thi khác nhau, ở mỗi triều đại lại có những đặc điểm khác nhau, song trong các đời Lý, Trần, Hồ có một đặc điểm chung là các khoa thi đều do triều đình đứng ra tổ chức, chỉ đạo thi.

Liên kết ngoài[sửa]

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

K