Thể loại:Thuần trực cảm

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thuần trực cảm hay Trực quan (Qualia) "là một từ ít nghe thấy trong triết học dùng để chỉ một hiện tượng tâm lý không quen thuộc đối với chúng ta: cách thức sự vật được chúng ta mơ hồ tri giác qua trực cảm. Cách thức đó có thể được định nghĩa như là phẩm chất (qualities) hay cảm quan (sensations), như màu đỏ hay đau đớn, được xem xét độc lập đối với những hệ quả của chúng trên hành vi của chủ thể và độc lập đối với những hoàn cảnh vật lý dẩn đến chúng. Theo ngôn từ triết học, "qualia" là những thuộc tính (properties) của những kinh nghiệm giác quan (sensory experiences)...." (theo [1]) Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này có 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

C

H

M

Â