You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Trò chơi chiến thuật trừu tượng

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Trò chơi chiến thuật trừu tượng là trò chơi với đầy đủ thông tin, không có may rủi, và thường là đối kháng giữa 2 người.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

C