You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Tri thức

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Tri thức hay kiến thức là sự hiểu biết, nhận thức về một người hay vật nào đó, ví dụ như sự thật, thông tin, kỹ năng. Tri thức có được thông qua trải nghiệm hoặc giáo dục, nhờ tri giác, khám pháhọc tập.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

This category "Tri thức" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 14 thể loại con sau, trên tổng số 14 thể loại con.

G

H

L

N

T

Đ