You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Văn minh

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Kim tự tháp mặt trăng ở Teotihuacan, Mexico. Một điều kiện để xác định cơ sở nền tảng của một nền văn minh

Văn minh là sự kết hợp đầy đủ các yếu tố tiên tiến tại thời điểm xét đến để tạo nên, duy trì, vận hành và tiến hoá xã hội loài người. Các yếu tố của văn minh có thể hiểu gọn lại là di sản tích luỹ tri thức, tinh thần và vật chất của con người kể từ khi loài người hình thành cho đến thời điểm xét đến. Đối nghịch với văn minhhoang dã, man rợ, lạc hậu. Khái niệm văn minh chỉ mang tính tương đối, có tính so sánh tại thời điểm xét đến mà không có giá trị tuyệt đối.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Văn minh" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 11 thể loại con sau, trên tổng số 11 thể loại con.

A

B

H

L

P