Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Thể loại:Văn phong không thích hợp

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Message box”. Bạn có thể giúp gì:

  • Trực tiếp cải tiến hoặc nhờ người khác sửa văn phong, cách trình bày, sửa lối viết sao cho trung lập và bách khoa để chúng không bị xóa.
  • Nếu gặp những bài có văn phong không thích hợp với một bách khoa toàn thư, bạn có thể thông báo việc này bằng cách đặt tiêu bản {{thế:kbk}} vào bài viết để các thành viên khác quan tâm đến bài viết.
  • Các bài viết sẽ được tự động đưa vào thể loại theo ngày Thể loại:Văn phong không thích hợp 2021-10-16 để dễ quản lý (nếu thể loại này chưa có, hãy tạo nó bằng cách nhấn vào đây).

Bảo quản viên lưu ý: Hãy kiểm tra tình trạng bài và tiêu bản trước khi xóa bài. Cẩn thận với các trường hợp tiêu bản được sử dụng một cách không thích hợp.

Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2021, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 8 tháng 10 năm 2021 trở về trước.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Văn phong không thích hợp”

Thể loại này gồm trang sau.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.