You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Văn phong không thích hợp

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Bạn có thể giúp gì:

  • Trực tiếp cải tiến hoặc nhờ người khác sửa văn phong, cách trình bày, sửa lối viết sao cho trung lập và bách khoa để chúng không bị xóa.
  • Nếu gặp những bài có văn phong không thích hợp với một bách khoa toàn thư, bạn có thể thông báo việc này bằng cách đặt tiêu bản {{thế:kbk}} vào bài viết để các thành viên khác quan tâm đến bài viết.
  • Các bài viết sẽ được tự động đưa vào thể loại theo ngày Thể loại:Văn phong không thích hợp 2024-02-24 để dễ quản lý (nếu thể loại này chưa có, hãy tạo nó bằng cách nhấn vào đây).

Bảo quản viên lưu ý: Hãy kiểm tra tình trạng bài và tiêu bản trước khi xóa bài. Cẩn thận với các trường hợp tiêu bản được sử dụng một cách không thích hợp.

Hôm nay là ngày 24 tháng 02 năm 2024, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 16 tháng 2 năm 2024 trở về trước.

Trang trong thể loại “Văn phong không thích hợp”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.