You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Vệ tinh

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
ERS 2, một vệ tinh quan sát Trái Đất của Cơ quan Vũ trụ châu Âu

Một vệ tinh là bất kỳ một vật thể nào quay quanh một vật thể khác (được coi là vật thể chính của nó). Mọi vật thể thuộc Hệ Mặt Trời, gồm cả Trái Đất, đều là vệ tinh của Mặt Trời, hay là vệ tinh của các vật thể đó, như trong trường hợp của Mặt Trăng.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Vệ tinh" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.