You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Viện Công nghệ Thông tin

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”.

Viện Công nghệ Thông tin là một đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập vào năm 2001 theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quá trình thành lập[sửa]

Thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo Quyết định số 14/2001/QĐ-TTg, Đại học Quốc gia Hà Nội có 03 trường đại học thành viên: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ; Viện Công nghệ Thông tin; các khoa, trung tâm nghiên cứu trực thuộc; các đơn vị phục vụ; Văn phòng và các Ban chức năng.[1]

Viện được xây dựng trên cơ sở Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam (VITTI) do Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập từ năm 1997 thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản (1997-2002).

Chức năng & nhiệm vụ[sửa]

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ; đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sĩ và tham gia đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với các trường đại học và các đơn vị trực thuộc trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội; là đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp đội ngũ cán bộ khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội vào lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý và điều hành hệ thống mạng thông tin máy tính chung của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiến hành các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, phổ cập công nghệ mới và cấp chứng chỉ cho các học viên tốt nghiệp các chương trình này. Ngoài ra, Viện Công nghệ Thông tin còn có thể nhận những nhiệm vụ khác về công nghệ thông tin và những lĩnh vực có liên quan do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giao.

Lãnh đạo Viện[sửa]

Viện trưởng

Phó Viện trưởng

 • PGS.TS. Nguyễn Hà Nam

Các cựu lãnh đạo Viện[sửa]

 • GS.TSKH. Nguyễn Hữu Xý - Viện trưởng đầu tiên
 • GS.TSKH Đinh Dũng - Viện trưởng
 • PGS.TS. Nguyễn Ái Việt - Viện trưởng
 • PGS.TS. Đỗ Năng Toàn - Viện trưởng
 • PGS.TS. Đinh Văn Dũng - Phó Viện trưởng

Phòng ban chức năng[sửa]

 • Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo
 • Phòng Hành chính Tổng hợp

Các đơn vị trực thuộc[sửa]

 • Phòng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin
 • Phòng An toàn Hệ thống Thông tin
 • Phòng Công nghệ Mạng và Truyền thông
 • Phòng Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Phòng Công nghệ Đa phương tiện và Thực tại ảo

Địa chỉ liên hệ[sửa]

Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tham khảo[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Xem thêm[sửa]

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbar' not found.


This article "Viện Công nghệ Thông tin" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Viện Công nghệ Thông tin. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.