Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp (Việt Nam)

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”. Cục Công nghệ thông tin là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Cục Công nghệ thông tin thành lập ngày 4/12/2008, theo Quyết định số 2276/QĐ-BTP ngày 4/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trên cơ sở Trung tâm Tin học của Bộ Tư pháp.[1][2]

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin được quy định tại Quyết định số 1468/QĐ-BTP ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.[3]

Nhiệm vụ và quyền hạn[sửa]

Theo Điều 2, Quyết định số 1468/QĐ-BTP ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin có các nhiệm vụ, quyền hạn chính:

 • Xây dựng, trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, viễn thông trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ sau khi được phê duyệt.
 • Về thông tin điện tử:
 1. Quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của BộCơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thu thập, xử lý, trao đổi và cung cấp, phát triển nội dung thông tin số, sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
 3. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trả lời, giải đáp, tư vấn pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định của pháp luật.
 • Về các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng:
 1. Chủ trì xây dựng, vận hành, nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử trong Bộ, ngành Tư pháp. Phối hợp triển khai, quản lý, tạo lập, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 2. Xây dựng, quản lý, vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ của Bộ, ngành Tư pháp.
 3. Tổ chức, triển khai các giải pháp phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp.
 4. Chủ trì, phối hợp xây dựng, triển khai nhiệm vụ tin học hóa nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ.
 • Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông:
 1. Quản lý tập trung cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin, viễn thông thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đảm bảo các hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông của Bộ, ngành hoạt động an toàn, thông suốt.
 2. Xây dựng, triển khai, vận hành, nghiên cứu phát triển và hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông tập trung của Bộ.
 3. Kết nối, liên thông hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Bộ với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 • Về bảo đảm an toàn thông tin:
 1. Thực hiện bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ; thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ, phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của Bộ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
 2. Triển khai hệ thống giám sát; tổ chức thực hiện công tác ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Tổ chức diễn tập và xây dựng phương án ứng phó các nguy cơ, sự cố mất an ninh, an toàn thông tin;
 3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khắc phục sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trên môi trường điện tử của các đơn vị thuộc Bộ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Bộ trưởng giao.

Lãnh đạo Cục[sửa]

 • Quyền Cục trưởng: Phạm Quang Hiếu
 • Phó Cục trưởng:
  1. Tạ Thành Trung
  2. Phạm Đức Dụ

Cơ cấu tổ chức[sửa]

(Theo Khoản 1b, Điều 3, Quyết định số 1468/QĐ-BTP ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Các phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước[sửa]

 • Văn phòng Cục
 • Phòng Hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin
 • Phòng Phần mềm và cơ sở dữ liệu

Đơn vị sự nghiệp[sửa]

 • Trung tâm Thông tin

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 2. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 3. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.

Xem thêm[sửa]

 • Bộ Tư pháp (Việt Nam)
 • Công nghệ thông tin

Liên kết ngoài[sửa]


This article "Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp (Việt Nam)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp (Việt Nam). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.