You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Lưu chiêu nghi (Triều Tiên Túc Tông)

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Chiêu nghi Lưu thị (昭儀 劉氏, ? - 1707[1]) là một trong những hậu cung tần ngự của Triều Tiên Túc Tông. Ngày sinh không rõ, chỉ biết bổn quán ở Giang Lăng, họ Lưu[2]. Một trong những phi tần của Triều Tiên Túc Tông, thuộc hàng chính nhị phẩm.

1698, Túc Tông năm thứ 24, Cung nhân Lưu thị sắc phong làm Tòng tứ phẩm Thục viên. 1699, Túc Tông năm thứ 25, tấn phong Tòng nhị phẩm Thục nghi[3], 1702, Túc Tông năm thứ 28, Kim thị tiến cung phong vương phi chính thất, tức Nhân Nguyên Vương hậu, sau đó năm ngày Thục nghi Lưu thị cũng được phong làm Chính nhị phẩm Chiêu nghi[4]. 1707, Túc Tông năm thứ 33, qua đời, không có con với Túc Tông, được táng hai ngày sau đó. 

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Chú thích[sửa]

  1. 《승정원일기》숙종 33년 4월 8일 (경인) 원본435책/탈초본23책 (7/8)
  2. 두산백과 〈소의유씨묘〉
  3. 《조선왕조실록》숙종 33권, 25년(1699 기묘 / 청 강희 38년) 10월 23일(정해) 2번째기사
  4. 《조선왕조실록》숙종 37권, 28년(1702 임오 / 청 강희 41년) 10월 18일(을미) 1번째기사


This article "Lưu chiêu nghi (Triều Tiên Túc Tông)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lưu chiêu nghi (Triều Tiên Túc Tông). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]