You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Nguyễn Đình Phú

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.


Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”. Nguyễn Đình Phú (Chữ Hán:阮廷賦) (1443 - 1557), tước Bá Xuyên Hầu, là người khai quốc cho sự nghiệp của Họ Nguyễn cát cứ Xứ Nghệ An 172 năm, ông đóng góp rất nhiều công sức chống Chiêm Thành nên được Nhà Lê cho cai quản đất Nghệ An - Hà Tĩnh , mở đầu cho cơ nghiệp này..

Thân thế[sửa]

Nguyễn Đình Phú Là con trai Nguyễn Kế Sài quê ở làng Thượng Xá, huyện Nghi Lộc , tỉnh Nghệ An ngày nay. Ông vốn là một võ sĩ gan dạ, cường tráng,ông được vua lê ban tước Huyện Hầu.

Là người giỏi võ nghệ, Nguyễn Đình Phú giúp đỡ người dân chống cường hào, dần dần được nhiều người đi theo, Nguyễn Đình Phú đánh bại và tiêu diệt tù trưởng, làm yên lòng dân, làm chủ cả một vùng rộng lớn gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay.

Vua Lê Thánh Tông, muốn có thêm thế lực ủng hộ mình, nên phong cho Nguyễn Đình Phú làm Bá Xuyên Hầu, Cho cai quản hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh.

Nguyễn Đình Phú chọn vùng đất vinh là nơi quy tụ các đầu mối giao thông để xây dựng căn cứ. Năm 1527 Nguyễn Đình Phú huy động người dân trong vùng xây thành Nghệ An (còn gọi là thành Vinh hay phủ Đức Quang).

Đến năm 1533 thì thành được xây dựng xong, biến nơi đây trở thành căn cứ kinh tế, quân sự vững chắc lúc bấy giờ.

Trong thành có lầu chỉ huy, có xưởng rèn vũ khí, có xưởng đúc tiền, có trại lính, có khu gia binh, trường học…

Ngoài thành vinh, Nguyễn Đình Phú cho xây dựng một số thành khác như thành Trung Đô, thành Diễn châu ….tạo thành một hệ thống phòng thủ vững chắc.

Năm 1557, Bá Xuyên Hầu Nguyễn Đình Phú chết. Vì có nhiều công giúp vua Lê, ông được ban quyền thế tập trấn giữ xứ nghệ an. Cũng trong năm đó, Con trai ông là Nguyễn Đình Bảo nối quyền, xưng là Vua Xứ Nghệ.

Tham khảo[sửa]


This article "Nguyễn Đình Phú" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Nguyễn Đình Phú. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]