You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Nhà nghiên cứu

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Nhà nghiên cứu là một thuật ngữ chung dùng để chỉ những người có thể thực hiện các công việc quan sát, phân tích, xác nhận các dữ kiện đã có hoặc chưa có, giải quyết các vấn đề mới hay đang tồn tại một cách có khoa học và có bằng chứng cụ thể,... về một chủ đề nào đó để hiểu rõ hơn các sự kiện, giải thích một hoặc nhiều vấn đề khác nhau. Một nhà khoa học cũng có thể là một nhà nghiên cứu khi họ kiểm tra giả thuyết, xác minh các quan sát và sự kiện. Nhưng nếu một người tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực tôn giáo, người đó không được gọi là nhà nghiên cứu mà thay vào đó được gọi là học giả nghiên cứu.[1]

Các loại hình thức nghiên cứu[sửa]

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.

  1. Nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học là hình thức mà các nhà nghiên cứu dựa vào việc áp dụng các phương pháp khoa học, mang tính suy luận hợp lý để qua đó cung cấp đầy đủ những thông tin và lý thuyết khoa học giải thích bản chất hoặc tính chất của một vấn đề có thể ứng dụng trong thực tiễn.
  2. Nghiên cứu trong các ngành nhân văn là hình thức mà các học giả nghiên cứu phải dựa trên nhiều tư liệu lịch sử hay với những phương pháp khác nhau (chú giải văn bản cổ, kí hiệu học,...) mang tính chất tương đối luận hơn. Các học giả thường không tìm một câu trả lời tối hậu cho một câu hỏi, mà sẽ khảo sát những vấn đề và đặc điểm liên quan (có thể mang tính xã hội, lịch sử, chính trị, văn hóa, hay chủng tộc) đến các câu trả lời đó.
  3. Nghiên cứu trong lĩnh vực nghệ thuật là hình thức mà nghiên cứu phải diễn ra khi công trình sáng tạo vừa được xem là một sự nghiên cứu vừa là một đối tượng của nghiên cứu.

Tham khảo[sửa]

  1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.


This article "Nhà nghiên cứu" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Nhà nghiên cứu. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]