Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Thể loại:Bài chất lượng kém

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Message box”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Message box”. Bạn có thể giúp:

  • Trực tiếp cải tiến hoặc nhờ người khác tăng giá trị bài viết trong thể loại này để chúng không bị xóa.
  • Nếu gặp những bài rất kém, bạn có thể thông báo việc này bằng cách đặt bản mẫu {{thế:clk}} vào bài viết để các thành viên khác quan tâm đến bài viết.
  • Các bài viết sẽ được tự động đưa vào thể loại theo ngày Thể loại:Bài chất lượng kém 2021-07-27 để dễ quản lý (nếu thể loại này chưa có, hãy tạo nó bằng cách nhấn vào đây).
  • Các bài viết sẽ được tự động đưa vào thể loại Thể loại:Bài chất lượng kém để dễ quản lý và tự động đưa vào Thể loại:Bài chất lượng kém quá 7 ngày đối với các bài viết đã đặt bảng chất lượng kém quá 7 ngày.

Hôm nay là ngày 27 tháng 07 năm 2021, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 trở về trước.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bài chất lượng kém”

74 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 74 trang.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...