Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Thể loại:Ẩn khi in

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Message box”.

Thể loại Ẩn khi in được dùng trong công cụ tạo sách. Thể loại Ẩn khi in được dùng để ngăn một số bản mẫu nhất định (như bản mẫu điều hướng) không bị đưa vào trong bản in của sách hoặc tài liệu bằng PDF & ODF. Xem Trợ giúp:Sách/dành cho chuyên gia để biết thêm thông tin.

Bản mẫu sẽ được ẩn đi khi xuất ra bản ngoại tuyến[sửa]

Có nhiều bản mẫu có nội dung nên được bỏ ra trong bản in. Ít nhất là có 3 loại:

Thông báo bảo trì
vô ích và làm phân tâm trong các bản xuất ngoại tuyến vì người ta sẽ không thể đóng góp gì trong bản ngoại tuyến được. Ví dụ: Bảo trì, Dọn dẹp...
Thông báo cảnh cáo và gợi ý
vô ích và làm phân tâm trong các bản xuất ngoại tuyến vì người dùng mặc nhiên đã xem xét đến những điều này khi lựa chọn bài viết để xuất nó ra. Ví dụ: Nguồn gốc bài viết, Tranh cãi, Xóa, Chung chung...
Nội dung điều hướng
Các liên kết điều hướng là vô ích và làm phân tâm khi xuất ra. Ví dụ: Mục lục thu nhỏ, Dự án lân cận Wikipedia...

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Message box”.

This category "Ẩn khi in" is from Wikipedia if otherwise notified.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Ẩn khi in”

51 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 51 trang.

S

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...