Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Thể loại:Thể loại ẩn

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Message box”.

Thể loại ẩn là những thể loại được đánh dấu bằng từ thần chú __HIDDENCAT__ hoặc tiêu bản {{thể loại ẩn}}.

Theo Wikipedia:Phân thể loại, các thể loại xuất hiện ở đây chỉ nên là những thể loại chỉ dùng để bảo trì, tức là những thể loại phản ánh trạng thái hiện tại của một bài viết bách khoa toàn thư, chứ không phải dùng để phân loại bài viết.

Thể loại ẩn không được liệt kê tại bài viết. Nếu bạn đang lo lắng tại sao thể loại bạn đã thêm vào bài viết không hiện ra, hãy kiểm tra xem thể loại đó có ẩn hay không. Xem trước trang sẽ liệt kê những thể loại ẩn tại cuối trang, dưới danh sách các tiêu bản sử dụng.

Thể loại ẩn không ẩn tại trang thể loại.

Bạn có thể tắt tính năng này đi trong giao diện của bạn bằng cách chọn hộp "Hiển thị thể loại ẩn" tại tùy chọn cá nhân.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này gồm 45 thể loại con sau, trên tổng số 45 thể loại con.

C

N

S

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.