<addthis />

Thể loại:Chờ xóa

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:File link' not found.

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. n9p5ghezgjyzd3c37h75nxj0gqs6aef Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Pp-move-indef”. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.

Đến nhật trình xóa để xem danh sách các trang đã bị xóa.

Thể loại này gồm các trang được đánh dấu xóa bằng bản mẫu xóa nhanh. Trước khi xóa nhanh một trang, hãy kiểm tra trang này để đảm bảo nó phù hợp các tiêu chí xóa nhanh, kiểm tra phần Các liên kết đến đây, lịch sử, và (đối với hình ảnh) trang mô tả hình ảnh. Nếu như có nghi vấn, hãy đưa trang vào quy trình biểu quyết xóa để những người khác có thể cho ý kiến về trang, bài.

Bảo quản viên/điều phối viên: Tuần tra thể loại này.

Thể loại con[sửa]

Các thể loại quá hạn hơn 10 ngày sẽ không xuất hiện do hạn chế của bản mẫu.

This category "Chờ xóa" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.