You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
KhácTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. (53)Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | ChungTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. (0)Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Bài viếtTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. (0)Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Đổi hướngTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. (0)Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Tập tinTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. (0)Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Bản mẫuTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. (0)Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Thể loạiTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. (0)Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Thành viênTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. (0)Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Cổng thông tinTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. (0)Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Chất lượng kémTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. (126)Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Trang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Nhật trình xoáTrang Bản mẫu:Nouserselect/styles.css không có nội dung. | Quy địnhLàm mới

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:File link' not found. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Dưới đây là danh sách bài dịch có chất lượng kém quá 10 ngày, được đánh dấu bằng bản mẫu {{Chất lượng dịch 5}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Dưới đây là danh sách các bài viết có chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày được đánh dấu bằng tiêu bản {{Chất lượng dịch 5}}. Những bài viết dưới đây nằm trong quy định xóa của Wikipedia, và sẽ bị xóa sau 10 ngày kể từ ngày bị đánh dấu. Nếu có khả năng, mời bạn góp tay nâng cao chất lượng bài viết để có thể giữ được bài viết trên Wikipedia.

Gửi bảo quản viên, điều phối viên: Xin hãy kiểm tra lại lịch sử bài viết xem có sửa đổi nào mang tính bổ sung kể từ khi bị đánh dấu hay không trước khi xóa. Hãy luôn nhớ rằng, xóa đi một bài thì rất nhanh, nhưng để có được một bài viết tốt trên Wikipedia là điều rất khó.

Trang trong thể loại “Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.