You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Tham số bản mẫu ngày tháng không hợp lệ

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thể loại này chứa các trang đưa một tham số ngày tháng không hợp lệ vào một bản mẫu, chẳng hạn vào một hộp thông báo do Mô đun:Message box thực hiện.

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found.