You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Bản đồ

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Bản đồ thế giới do Johannes Kepler

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Bản đồ là bản vẽ đơn giản cho một không gian, chiếu những quan hệ giữa đồ hay chỗ trong khu vực đó. Bản đồ thường có hai chiều mà vẫn biểu diễn một không gian có ba chiều đúng đắn. Môn bản đồ là khoa học và nghệ thuật vẽ bản đồ.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Trang này liệt kê các bản đồ có trang riêng ở Wikipedia.

This category "Bản đồ" is from Wikipedia if otherwise notified.

Trang trong thể loại “Bản đồ”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.