You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Địa lý học

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Bản đồ thế giới

Địa lý học là địa lý

một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về những quy luật, đặc điểm, phân bố của tự nhiên( địa lý tự nhiên); dân cư trên điều kiện tự nhiên đó( địa lý dân cư); nền kinh tế dựa trên điều kiện tự nhiên tình hình, đặc điểm dân cư( địa lý kinh tế) .Chữ địa (地) là chữ Hán-Việt có nghĩa là đất hay trái đất, (理)là "chân lý", "lý luận". Chữ địa lý bắt nguồn từ gốc chữ Hi lạp gồm 2 phân, geo có nghĩa là Trái đất, graphy có nghĩa là mô tả

Chủ đề này bao gồm:

Để tham khảo về những vùng ngoài trái đất, xem chủ đề thiên văn học.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 22 thể loại con sau, trên tổng số 22 thể loại con.

*

B

K

M

N

P

Q

T

V

Trang trong thể loại “Địa lý học”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.