You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Quy hoạch đô thị

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Quy hoạch đô thị là bộ môn khoa học và nghệ thuật về tổ chức không gian cho các đô thị và các khu vực đô thị. Nó liên quan đến nghệ thuật sắp xếp các hình thái không gian, kiến trúc trong đô thị, khoa học tính toán các nhu cầu và nguồn lực trong đô thị, khoa học nghiên cứu văn hóa, lối sống của xã hội dân cư đô thị.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 12 thể loại con sau, trên tổng số 12 thể loại con.

K

P

S

V

Đ