You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Thành phố

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Thành phố New York

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Portal”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thành phốvùng thành thị khác với thị xã, thị trấn, hay làng về cỡ, mật độ dân số, độ quan trọng, hay tình trạng luật pháp. Ở phần lớn thế giới, những thành phố thường lớn lắm và gần lúc nào có một trung tâm thành thị; tuy nhiên, ở Hoa Kỳ nhiều vùng được tổ chức thành thành phố nhưng không đông lắm, hay có vẻ như ngoại ô hay nông thôn.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

This category "Thành phố" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 10 thể loại con sau, trên tổng số 10 thể loại con.