You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Hoạch định

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Hoạch định là một trong những chức năng quản trị và là nền tảng của hoạt động quản trị. Hoạch định mô tả khả năng con người về dự đoán trí tuệ các bước hành động cần thiết để đạt được một mục tiêu, và để đưa ra một kế hoạch, chính sách tương ứng. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này có 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.

C

D

Q

Đ