You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Kiến trúc

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Kiến trúc là một ngành nghệ thuậtkhoa học về sắp xếp không gian, thiết kế các công trình kiến trúc. Một định nghĩa rộng hơn có thể bao gồm việc thiết kế môi trường xây dựng tổng thể, từ vĩ mô như quy hoạch đô thị, thiết kế đô thịkiến trúc cảnh quan đến vi mô như thiết kế sản phẩm. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

This category "Kiến trúc" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 19 thể loại con sau, trên tổng số 19 thể loại con.