You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Trường phái kiến trúc

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Trường phái kiến trúc được hình thành dựa trên sự phân loại về kiến trúc bằng các đặc điểm hình thái học ở hình thức, kĩ thuật xây dựng, vật liệu sử dụng trong công trình kiến trúc.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.