You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Khoa học Trái Đất

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Khoa học Trái Đất là thuật ngữ khái quát cho những khoa học về Quả Đất. Có thể nó là trường hợp đặc biệt về khoa học hành tinh, vì chỉ có Quả Đất là một hành tinh đã biết có sự sống. Môn học này dùng vật lý học, toán học, hóa họcsinh vật học để hiểu những chủ đề quan trọng của hệ thống Quả Đất.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này có 17 thể loại con sau, trên tổng số 17 thể loại con.

B

C

H

S

T

Đ