You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Khoa học tự nhiên

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Mặt trăng nhìn từ Apollo 11

Những môn khoa học tự nhiên còn gọi là khoa học thiên nhiên như là Vũ Trụ. Khoa học tự nhiên cố gắng giải thích những hoạt động vật chất dùng phương pháp khoa học hơn là dùng cách thức ảo tưởng như thần thánh. Nhiều khi, thuật ngữ khoa học tự nhiên cũng có nghĩa là "khoa học" như môn học theo phương pháp khoa học, khi so sánh với những môn khoa học xã hội.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.Giới thiệu chung

Khoa học tự nhiên với nhiệm vụ nghiên cứu lý giải các sự vật hiện tượng xảy ra trong tự nhiên, từ đó xây dựng các luận cứ, giải pháp làm cơ sở xây dựng những công trình ứng dụng cũng như sử dụng những lợi thế tự nhiên đem lại, góp phần cải tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như bảo vệ con người trước những tác động tiêu cực của tự nhiên gây ra cho con người cũng như môi trường sống của con người.

Khoa học tự nhiên được phân chia thành nhiều nhóm ngành, điển hình như: Thiên văn học là ngành nghiên cứu về các thiên thể và các hiện tượng xảy ra bên ngoài bầu khí quyển Trái Đất như nghiên cứu về các vì sao, hành tinh cùng các điều kiện hình thành nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và nâng cao điều kiện sống của con người trên trái đất; Hóa học là một chuyên ngành khoa học nghiên cứu cấu tạo, các phản ứng hóa học, cấu trúc, các tính chất của vật chất và các biến đổi lý hóa mà chúng trải qua; Khoa học môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống của con người trên trái đất…

Thể loại con

Thể loại này có 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.

H

T

V