You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Khoa học đất

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Khoa học đất nghiên cứu đất như một tài nguyên thiên nhiên trên bề mặt Trái Đất bao gồm: quá trình phát sinh, phân loại và xây dựng bản đồ đất; nghiên cứu các tính chất vật lý, hóa học, sinh học, và độ phì nhiêu của đất; cũng như mối liên hệ của các tính chất này với việc sử dụng và quản lý đất đai.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. ‬ ‬

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

N

Đ