You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Quốc gia

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Message box/configuration' not found. Quốc gia, hay nước, là một thực thể bao gồm: Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

  1. một vùng địa lý,
  2. một dân tộc
  3. một hệ thống chính trị trong đó có chính phủ, hiến pháp, luật lệ, trật tự, quân đội, thuế má...

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

This category "Quốc gia" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 16 thể loại con sau, trên tổng số 16 thể loại con.