You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Cựu quốc gia

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Cựu quốc gia là một quốc gia được thành lập trong vài thế kỷ trở lại đây nhưng hiện nay không còn tồn tại nữa. Cần phân biệt với Quốc gia cổ được hình thành và đã tiêu vong từ lâu

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.