You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Quốc gia cổ trong lịch sử

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Quốc gia cổ là một quốc gia được hình thành và tiêu vong từ lâu. Cần phân biệt với Cựu quốc gia được hình thành từ vài thế kỷ trở lại đây nhưng hiện cũng không còn tồn tại nữa

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.