Thể loại:Công nghệ bền vững

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki


Thể loại này bao gồm những bài có về công nghệ bền vững, trong đó có:

  • Năng lượng tái tạo được (Renewable energy)
  • Cuộc sống bền vững (Sustainable living)
  • Nông nghiệp hữu cơ (Organic agriculture)
  • Kinh tế học môi trường (Environmental economics)
  • Công nghệ môi trường

Thể loại con

Thể loại này gồm 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.