You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Công nghệ

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Công nghệ là sự phát triển và sử dụng các dụng cụ, máy móc, nguyên liệuphương pháp để giải quyết những vấn đề cho nhân loại. Trong các hoạt động của loài người, công nghệ xảy ra trước khoa họckỹ sư.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Công nghệ" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 36 thể loại con sau, trên tổng số 36 thể loại con.

Trang trong thể loại “Công nghệ”

Thể loại này chứa 4 trang sau, trên tổng số 4 trang.